Wat een gezellige boel was het bij sportcafé Radix op 1e Pinksterdag tijdens de toertochten van de Diabetes Classic.

De koude morgen van 7.30 uur bij de start maakte in de loop van de dag plaats voor een prachtige zomerse dag. Het was best even spannend hoeveel deelnemers er zouden komen, omdat het 1e Pinksterdag was! Na maanden van zorgvuldige voorbereidingen stroomden de deelnemers binnen en liep de dag gesmeerd. Rondom de sporthal was het een gezellige drukte mede door de aanwezigheid van BMX-club FC Unitas en standhouders. Dit jaar waren er stands van Scapino, Fietsen en Koffie, JOGG, UCAN, De Praktijk, pedicure Lonneke en FC Unitas.

De inschrijvingen verliepen vlot, omdat de organisatie de benodigde ervaring heeft opgedaan. Ook het gebruik van de scanner voor NTFU-leden bespoedigde de snelle inschrijving. De deelnemers waren afkomstig uit het gehele land. Sommigen waren de dag tevoren al neergestreken in de naaste omgeving. Bekenden die deelnamen waren onder andere: wethouder Gerard Lohuis, Renate Groenewold, Daniëlle Bekkering, Marije Joling, oud profwielrenner Gerard Veldscholten en de ploeggenoten van Martijn te weten Ruud Cremers en Thomas Raeymakers.

De deelnemers prezen de prachtig uitgezette routes door zuidwest Drenthe en waren verrast over dit landschap; wat vrij onbekend is bij de meeste fietsers. Voor de basisschoolleerlingen was er dit jaar vanuit het JOGG een 10km-route neergelegd met spelletjes onderweg, waarbij de deelname jammer genoeg minimaal was. De andere afstanden voor de MTB en weg werden druk bezocht, waarbij het aantal mountainbikers en wegfietsers elk ruim 250 deelnemers kende.

Na terugkomst bij de sporthal kwamen de deelnemers in een gezellige omgeving, waarbij vooral het uitwisselen van ervaringen onderweg de boventoon voerden. In de loop van de morgen was Martijn ook teruggekeerd vanuit Noorwegen en was hij in de gelegenheid om met menige deelnemer in gesprek te gaan. Ook het onderwerp diabetes kwam veelvuldig ter sprake tijdens deze dag, waarbij de onderlinge ervaringen werden uitgewisseld en het omgaan hiermee de volle aandacht kreeg. Hopelijk heeft deze Classic velen, met of zonder diabetes, gestimuleerd om veel te bewegen wat goed is voor iedereen.

De exacte opbrengst is nog niet bekend, maar die ligt in ieder geval boven de € 12.000,-. Een geweldig bedrag en daarbij is onze dank met name gericht aan onze lokale middenstand die ons geweldig heeft gesponsord in geld en natura.

Langs deze weg wil de stichting Diabetes Type 1 en Topsport alle tientallen vrijwilligers en met name Jan Kwint, die een prachtige MTB-route had uitgezet, bijzonder bedanken. Zonder uw hulp hadden we deze dag nooit kunnen organiseren.

Volgend jaar zal de Diabetes Classic plaatsvinden op zondag 22 mei en wederom vanuit Smilde.

Namens de Stichting Diabetes Type 1 en Topsport; Piet Verschoor