Op donderdag 3 september heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van de stichting Diabetes Type 1 en Topsport.

Het bestuur kon terugkijken op een geslaagd jaar met een zeer succesvolle Diabetes Classic, die gehouden werd op 23 mei vanuit sportcafé Radix. Het was prachtig weer, de opkomst met 544 inschrijvers was geweldig en de uitgezette routes werden geprezen door de deelnemers.

Na vier maanden zijn alle toegezegde sponsorbijdragen binnen en kunnen wij u bekend maken wat de netto-opbrengst was. Nogmaals willen wij alle sponsoren, bedrijven en deelnemers bedanken voor alle gulle giften.

De opbrengst van deelnemers en sponsoren minus organisatiekosten € 11.588,– Nb. de bestuursleden en vrijwilligers werken allemaal mee op vrijwillige basis en ontvangen geen enkele vergoeding.

Het bestuur heeft besloten om (90%) = € 10.430,–   te doneren aan het stamcelonderzoek, voor onderzoek ter genezing van Diabetes Type 1, van dr. Eelco de Koning van het LUMC te Leiden. De overige 10 % voor een bedrag van € 1158,– zal gaan naar diabetesmedicijnen voor kinderen in Rwanda; die diabetes hebben.

Wanneer u inzicht wilt hebben in de jaarcijfers van de stichting kunt u contact opnemen met Jacob Bosma, penningmeester van de stichting; telefoonnummer: 0592-413761.

Rest ons ook nog te vermelden wie de prijswinnaars waren van het meest ingebrachte sponsorgeld door basisschoolkinderen via JOGG. De winnaars waren Jarne Mesken uit Smilde en Vera Muis uit Assen. Zij mochten met een kameraadje een dag doorbrengen bij Outdoorcentrum Pinokkio in Assen.

Wist u trouwens wat het eigenlijke doel van de stichting is:

  1. De diabetes Type1 sporters in het algemeen en in het bijzonder wielrenners financieel te ondersteunen, zodat zij zich alleen met hun sport behoeven bezig te houden.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Denkt u of uw naasten hiervoor in aanmerking te kunnen komen dan kunt u zich melden bij een van de bestuursleden van de stichting: zie hiervoor de site

De Diabetes Classic 2016 zal worden gehouden in het een na laatste weekend van mei te weten zondag 22 mei 2016.