Opbrengst Diabetes Classic naar zijn doel.

Op donderdag 15 oktober hebben afgevaardigden van de stichting Diabetes Type 1 en Topsport een cheque overhandigd aan professor dr. Eelco de Koning en medewerkers/deelnemers van het LUMC in Leiden.

Het bedrag; (van) € 10.340 is 90% van de netto opbrengst van de gehouden Diabetes Classic. Dit bedrag zal worden gebruikt voor aan het stamcelonderzoek van professor dr. Eelco de Koning. Dat zal er uiteindelijk toe moet leiden om Diabetes Type 1 te kunnen genezen door transplantatie van de eilandjes van Langerhans. Op dit moment wordt dit al uitgeprobeerd op proefdieren.

De overige 10 %, voor een bedrag van € 1158 gaat naar kinderen in Rwanda met diabetes om medicijnen zoals insuline, spuiten en teststrips aan te kunnen schaffen.

Voor 2016 is het bestuur nog op zoek naar mogelijk andere bestedingsdoelen.

Het zou ook kunnen gaan naar jonge, potentiële, topsporters met diabetes, zoals is vastgelegd in de statuten van de stichting. In die statuten is dit als volgt verwoord:

Het financieel ondersteunen van diabetes Type1 sporters in het algemeen en in het bijzonder wielrenners, zodat zij zich alleen met hun sport behoeven bezig te houden. NB Voor hun gezin kunnen de kosten i.v.m. diabetes hoog oplopen!

Denkt u of een van uw naasten hiervoor in aanmerking te kunnen komen dan kunt u zich melden bij een van de bestuursleden van de stichting: zie hiervoor de site

De Diabetes Classic zal jaarlijks worden gehouden in het één na laatste weekend van mei in het komende jaar dus op zondag 22 mei 2016. Noteert u dit alvast in uw agenda, want er zullen weer prachtige nieuwe routes worden uitgezet.

151015-Diabetesclassic Cheque