Hoe steunt u de Diabetes Classic zonder dat het u wat kost?

De stichting Diabetes Type 1 en Topsport uit Smilde is deelnemer aan de Rabo Clubkas Campagne

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart toe en voert dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne in. Deze campagne vervangt de sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.

Welk bedrag is er beschikbaar?

De Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt in 2015 een bedrag beschikbaar van € 65.000,-. De bank heeft ruim 21.000 leden en ieder lid krijgt drie stemmen om te verdelen. Hiervan mag dat lid maximaal 2 stemmen op éénzelfde vereniging uitbrengen. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt daarna naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,- per vereniging of stichting). Het is dus in het belang van de vereniging/stichting om zoveel mogelijk stemmen te verwerven.

De opbrengst

Met de opbrengst wil de Diabetes Classic een scanner aanschaffen om de inschrijvingen sneller te kunnen verwerken. Op het verlanglijstje staan verder nog routepijlen en –borden voor meerjarig gebruik.

Wilt u bij het stemmen ook aan ons denken?

U kunt stemmen, wanneer u lid bent van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. U ontvangt één dezer dagen bericht van de bank(wanneer u lid bent) hoe u uw stem kunt uitbrengen.

De Diabetes Classic 2016 zal worden gehouden in het één na laatste weekend van mei, in dit geval dus zondag 22 mei 2016. Noteert u die datum al in uw agenda!

Met een hartelijke groet en alvast bedankt,

Piet Verschoor, voorzitter

Rabo Clubkas Actie - 2016