De stichting heeft ten doel:

a. het (doen) bijdragen aan de bevordering casu quo het (doen) bewerkstelligen van wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing of zelfs genezing van diabetes type l, alsmede het (doen) ondersteunen van diabetes type I -sporters;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het (doen) werven van gelden voor het verkrijgen van medische hulpmiddelen, die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door verzekeringsmaatschappijen;

b. het (doen) werven van gelden om ambitieuze diabetes type 1-sporters de mogelijkheid te bieden om professioneel topsporter te worden;

c. het (doen) werven van gelden om medische ondersteuning van diabetes type 1-sporters te faciliteren;

d. het (doen) werven van gelden om bij te kunnen dragen aan reis en verblijfkosten van diabetes type 1-sporters wanneer deze verband houden met diabetes type 1;

e. het (doen) verwerven van gelden om bij te kunnen dragen aan materiaal- en andere voorkomende kosten van diabetes type l-sporters.

 

SN-wk_38 afbeelding 10.000 euro  cheque 

Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 1026594

Diabetes Classic is ANBI geregistreerd onder nummer 820889325

Download hier de aanbevelingsbrief en sponsor-mogelijkheden geschreven door de voorzitter van de Stichting