De stichting heeft ten doel:

a.    De diabetes type 1 sporters in het algemeen en in het bijzonder wielrenners financieel te ondersteunen, zodat zij zich alleen met hun sport behoeven bezig te houden.

b.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

•    Het werven van sponsoren om medische hulpmiddelen te verkrijgen, die niet of gedeeltelijk worden vergoed door de verzekeringsmaatschappijen;

•    Het werven van sponsors of gelden om ambitieuze diabetes type 1- sporters de mogelijkheid te bieden om professioneel topsporter te worden;

•    Medische ondersteuning te bieden;

•    Facilitaire ondersteuning in de vorm van reis- en verblijfkosten, wanneer dit verband houdt met diabetes;

•    Mogelijk bijdragen aan de materiaalkosten en andere voorkomende kosten.

SN-wk_38 afbeelding 10.000 euro  cheque euro-coins

Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 1026594

Diabetes Classic is ANBI geregistreerd onder nummer 820889325

Download hier de aanbevelingsbrief en sponsor-mogelijkheden geschreven door de voorzitter van de Stichting