Zondag 17 mei zou de 8e Diabetes Classic zijn verreden. Met het draaiboek in de hand had de organisatie alle taken van de werkgroep af kunnen vinken: wandeltochten: klaar √ , wegtochten: klaar √, MTB-tochten: klaar √, vrijwilligers, catering, EHBO: klaar √ klaar √ klaar √. Het startterrein: klaar √… Alleen het ‘klaar af’ ontbrak dit jaar: De Classic ging niet van start. Slechts een kleine groep enthousiaste route-uitzetters(10 renners) van Team Aerolube  fietste zondag, met inachtneming van alle coronaregels, als eerbetoon de uitgezette wegroutes. Verder bleef het stil. De startplaats van de Classic (zie foto) bleef leeg.

Naast de afgelasting van de Diabetes Classic is er een tweede leeg gevoel: Er zijn dit jaar geen inkomsten voor de doelen waarvoor de tocht gereden wordt. De sponsoren die gezamenlijk al voor duizenden euro’s hadden toegezegd, hebben in april de mededeling gekregen dat de Stichting hen niet zal houden aan de toezeggingen, omdat de Stichting beseft dat het Corona-virus voor ondernemers al extra lasten meebrengt.

Behalve dat er zodoende geen geld binnen is komen voor wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing voor Diabetes Type 1, voorlichting, de SugarKids van DVN, de vier door de stichting gesponsorde sporters en de organisatie van de Diabetes Classic, moet de Stichting de reeds gemaakte kosten accepteren, terwijl het bestuur daarnaast heeft toegezegd de aangegane sponsor-verplichtingen na te komen. Dit betekent, dat door sponsoring van onze vier aankomende topsporters, reeds gemaakte promotiekosten, diverse inkopen, bankkosten en het NTFU-lidmaatschap, de organisatie over 2020 een tekort van bijna €3000,- lijdt.

Wat dit tweede lege gevoel betreft, hopen de Stichting Diabetes Type 1 en Topsport en de werkgroep die de Diabetes Classic organiseert, dat op dit moment iedereen die de Diabetes Classic en haar doelen een warm hart toedraagt, wanneer dat mogelijk is, een bijdrage wil over maken op  NL62 RABO 0149 6305 57 t.n.v. Stichting Diabetes Type 1 en Topsport om de organisatie te steunen. De Diabetes Classic is ANBI geregistreerd. Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.