Na het afscheid van Harry Stukker zij we blij dat we ook weer nieuwe leden hebben gevonden die de organisatie van de Diabetes Classic een warm hart toedragen. We hebben Bart Kruyt, Ben Lukken en Margriet de Vries bereid gevonden om zich in te zetten voor de organisatie van de Diabetes Classic en kijken uit naar de samenwerking.

Bart Kruyt (links) gaat meedraaien met voorkeur voor de routes.

Ben Lukken (rechts) gaat de MTB routes mee helpen organiseren.
Margriet de Vries gaat zich ook inzetten voor de routes.