Persbericht

11-10-2018

Van

Stichting Diabetes Type 1 en Topsport

Contactpersoon

Piet Verschoor (voorzitter)

0592413217 / 0647212925

 

Diabetes Classic 2018 een topper

De zon die afgelopen 20 mei tijdens  de 6eeditie van de Diabetes Classic Martijn Verschoor volop scheen, straalde deze week net zo hard tijdens de bekendmaking van het resultaat van deze tocht.

 

De diabetes Classic heeft tot doel geld te genereren voor de vier pijlen die Stichting Diabetes Type 1 en Topsport, en de werkgroep die de Diabetes Classic organiseert, op haar boog heeft: gelden voor de stimulering van wetenschappelijk onderzoek, de financiële ondersteuning van de Kidsclub van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN), het fonds van de eigen stichting om jonge sporters met Diabetes materieel en immaterieel te kunnen ondersteunen en tot slot de stimulering van aandacht voor een gezonde levensstijl en meer bewegen om Diabetes te voorkomen.

 

Dankzij het feit dat dit jaar zo’n 800 deelnemers aan de tocht deelnamen, de geweldige inzet van sponsoren die nauw betrokken zijn bij de Stichting en haar doelen, de bijdrage van team en leerlingen van basisschool De Wingerd uit Bovensmilde én de inzet van vele vrijwilligers kan de opbrengst van de Diabetes Classic 2018 met recht een glanzend resultaat genoemd worden.

 

Dankzij alle steun en inzet kan de Bontiusstichting, die o.l.v. prof. dr. De Koning in het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek doet naar de oorzaak en een oplossing voor Diabetes Type 1, in de volksmond ook wel jeugddiabetes genoemd, zich verheugen over een bijdrage van € 9570,-. Tijdens de overhandiging van de cheque door voorzitter Piet Verschoor, vermeldde prof. dr. De Koning dat dankzij een doorbraak binnen het onderzoek op het terrein van cellen die insuline produceren, drie nieuwe medewerkers aangesteld zijn en dat er hoge verwachtingen zijn ten aanzien van verdere stappen die nu gezet kunnen worden.

De Kidsclub van DVN kan een bijschrijving op haar rekening zien van € 1439,-. Met deze bijdrage ondersteunt de Stichting jeugdkampen voor jonge kinderen met Diabetes Type 1 waarin gewerkt wordt aan acceptatie en het leren omgaan met de ziekte.

Tot slot kan de stichting haar eigen fonds aanvullen waaruit zij jonge ambitieuze topsporters met Diabetes Type 1 stimuleert. Afgelopen jaar betrof dit twee sporters. Mocht u ook een beroep willen doen op middelen uit dit fonds, kijk dan op diabetesclassic.nl voor een aanvraagformulier.

 

Terugkijkend op het verloop en het resultaat van de Diabetes Classic kunnen stichtingsbestuur en werkgroep alleen maar tevreden zijn en met dank aan alle sponsoren, deelnemers en vrijwilligers concluderen dat de Diabetes Classic 2018 een topper was.