‘Stamceltransplantatie bij Diabetes Type 1 biedt hoop.

Tijdens een druk bezochte avond in Zalencentrum van Veen te Assen, sprak prof. dr. Eelco de Koning (LUMC) over de vraag of stamcelonderzoek en transplantatie de kans op genezing van Diabetes Type 1 dichterbij brengen. In zijn lezing vertelde Eelco de Koning  op boeiende maar laagdrempelige wijze over de stand van zaken van zijn wetenschappelijk onderzoek.

Op dit moment vinden al transplantaties van de alvleesklier plaats en bestaat de mogelijkheid om via transfusie cellen van de eilandjes van Langerhans aan een donor te geven. Ook onderzoek naar de mogelijkheid om van stamcellen insuline producerende cellen te maken, is succesvol. ‘Hoopvol’ benoemde Eelco de Koning de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. Genezing van Diabetes Type 1 wordt mogelijk.

Waar men op dit moment tegen aanloopt, zijn twee dingen. Het eerste probleem dat opgelost moet worden betreft de afstoting. Bij transplantatie gaat het tenslotte over een lichaamsvreemd orgaan (de alvleesklier) of niet lichaamseigen cellen die de patiënt ontvangt. Het afweersysteem van de ontvanger zal het donororgaan  of de donorencellen aangevallen. Om die reden zal de ontvanger lange tijd afweeronderdrukkende medicijnen moeten gebruiken. Doordat de ontvanger in deze periode kwetsbaar is, kleven hier de nodige risico’s.

Een tweede horde die genomen moet worden, betreft de schaal. Er zijn 12.000 mensen in Nederland die lijden aan Diabetes Type 1. Jaarlijks komen er 1600 bij. Daar tegenover staat dat voor transplantatie jaarlijks 250 donororganen beschikbaar komen. Op dit moment vinden transplantaties, vanwege de risico’s en de beschikbaarheid van organen alleen plaats bij patiënten bij wie de kwaliteit van leven dusdanig door de ziekte aangetast wordt dat er geen andere opties meer zijn. 

Binnen het wetenschappelijk onderzoek richten de teams van Eelco de Koning zich op dit moment met name op de vraag op welke wijze het aantal transplantaties vergroot kan worden en de risico’s die daarbij zijn verkleind kunnen worden.

Prof. dr. Eelco de Koning onderstreepte het belang van financiële ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. Specifiek dankte hij Bas Schipper, de pianojongen, die dankzij zijn actie ruim zestigduizend euro bij elkaar wist te brengen. Ook dankte hij de werkgroep die jaarlijks de Diabetes Classic organiseert waarvan het grootste deel van de opbrengst rechtstreeks gaat naar het wetenschappelijk onderzoek. Dankzij deze bijdrage is het mogelijk een team van jonge out-of-the-box-denkende jonge wetenschappers in te zetten en komt een oplossing voor de genezing van Diabetes Type 1 dichterbij.

Extra: Op 19 mei a.s. zal de 7e Diabetes Classic worden georganiseerd. Ieder die dit wil, kan vanaf de sporthal in Smilde met een MTB- of toertocht meefietsen of deelnemen aan de gezellige familietoertocht. Ook prof. dr. Eelco de Koning zal aan de Diabetes Classic deelnemen
(zie voor meer info diabetesclassic.nl)