De Stichting Diabetes Type 1 en Topsport zet zich in voor de strijd tegen Diabetes Type 1 (DT1)en wil jonge sporters met Diabetes Type 1 aanmoedigen en ondersteunen om hun sport op hoog niveau uit te voeren.  Inmiddels staat de Stichting met de door haar elk jaar in mei georganiseerde Diabetes Classic vast op de kalender en dankzij haar vrijwilligers, sponsoren en honderden deelnemers aan haar familie-, mtb- en fietstoertocht draagt de Stichting een wezenlijk steentje bij in de strijd tegen DT1.

Het geld dat de Stichting binnenhaalt gaat, zonder dat er een cent aan de strijkstok blijft hangen, naar wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing voor Diabetes type 1 (jeugddiabetes) – 10.935 euro, materiële en immateriële ondersteuning van jonge sporters – 2750 euro, de ondersteuning van Sugarkidskampen van DVN – 1215 euro en wordt gebruikt voor voorlichting. nb. Overig bedrag gaat naar de reserve van de stichting. Binnen het wetenschappelijk onderzoek zijn inmiddels wezenlijke stappen gemaakt. 

Deze stappen geven hoop. Helpt u mee de laatste horden te slechten? Steun ons dan met de Rabo-clubkasactie en stem ook op ons: Stichting Diabetes Type 1 en Topsport; alvast hartelijk dank.

Namens de stichting; Piet Verschoor