Persbericht d.d. juni 2019

‘Diabetes Classic’ ondersteunt jeugdige renner

De Classic is voorbij; de evaluatie heeft plaatsgevonden; de laatste zaken worden afgerond terwijl de eerste schetsen voor de 8e Diabetes Classic al voorzichtig getekend worden. Op de rekening van de penningmeester druppelen nu de toegezegde gelden binnen. Over een exacte opbrengst zullen we u later informeren, maar tezamen met de gelden van deelnemers wordt zeker een bedrag van boven de 15.000 euro verwacht.
Zoals bekend is, blijft dat geld niet lang in kas. Zonder dat een cent aan de strijkstok blijft hangen, wordt het grootste deel overgemaakt ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing voor Diabetes Type 1. Een tweede deel vindt z’n weg naar de Sugarkids die o.a. kampen beleggen voor kinderen en ouders om te leren om te gaan met Diabetes Type 1. Met het laatste bijeengebrachte geld, wordt het fonds voor de materiele en immateriële ondersteuning van  jonge ambitieuze sporters van de Stichting aangevuld. Leuk is om u te vertellen dat na het turntalent Angelina Kuper en het tennistalent Floor Kuster ‘de stal’ van de Stichting Diabetes Type 1 en Topsport, dankzij sponsors en deelnemers, nu uitgebreid kan worden met een fietstalent. De Stichting ontving en honoreerde het verzoek van de 16 jarige Tom Tiegelaar en stelt hem graag financieel in staat deel te nemen aan een “Talent ID Camp van Team Type 1 / Novo Nordisk“ in Amerika. Wie weet, vindt hij zo zijn sportieve weg naar een mooie sportcarrière en bewijst hij, net als zijn voorgangers Martijn Verschoor en Brian Kamstra, dat er ook mogelijkheden zijn voor sporters met Diabetes Type 1 om op een hoog niveau te presteren.

Mocht u nog niet hebben bijgedragen aan de ondersteuning van de doelen van de Stichting, dan mag u natuurlijk alsnog een gift over maken op NL62 RABO 0149 6305 57 t.n.v. Stichting Diabetes Type 1 en Topsport. Samen zullen we jeugddiabetes verslaan!

Organisatie
Stichting Diabetes Type 1 en Topsport

Contactadres

Piet Verschoor 0592-413217 of 06-47212925