Vrijwilligers gevraagd! Doe jij mee?

 

 

Ruim 800 fietsers rijden door het mooie Drentse landschap tijdens een Diabetes Classic. Om dat alles in goede banen te leiden zijn veel vrijwilligers nodig. Heb jij zin om als vrijwilliger mee te werken in de organisatie of te assisteren op de dag van de Classic, meld je dan aan via Piet Verschoor (06 47212925 / diabetesclassic@gmail.com)

Wat doen de vrijwilligers?

Kort iets over de organisatie. Het is de Stichting Diabetes Type 1 en Topsport die jaarlijks de opdracht geeft tot het organiseren van de Diabetes Classic. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

De Diabetes Classic wordt georganiseerd door een werkgroep die geheel bestaat uit vrijwilligers. Om de werkzaamheden goed uit te voeren is de werkgroep opgedeeld in een aantal deelgroepen. Ik zet ze even op een rijtje. Hun naam vertelt je genoeg om te bedenken waarvoor ze zorgdragen.

 1. De voorzitter zit in de groep Algehele Coördinatie. Daaronder valt ook sponsoring.
 2. De werkgroep pers en publicaties
 3. Financiën
 4. Secretariaat (met o.a. aanvragen bij gemeentes en calamiteitenplan)
 5. Routes, posten en veiligheid
 6. Startplaats (inrichting start met o.a. parc fermé waar je fiets veilig kunt neerzetten                                                                                          
 7. Social Media en Web
 8. Foeragering vrijwilligers en EHBO

 

 

 

 

 

Zijn we er dan? Nee zeker niet…

Misschien dacht je dan dat we klaar zijn wat betreft het aantal vrijwilligers. Maar dan kom je bedrogen uit.Naast mensen die volop in de voorbereiding zitten zijn de meeste vrijwilligers op de dag zelf nodig. Wat die doen?

 • (Geschoolde) Verkeersregelaars bij het parkeren en bij risicovolle oversteekplaatsen
 • Assisteren bij de inschrijving
 • Bewaking en inrichting Parc fermé
 • Verstrekken van de fiets- en polsnummers
 • Ophangen van vlaggen, spandoeken en active flags van sponsoren
 • Informatie geven aan deelnemers
 • Ondersteunen bij pech, verlenen van EHBO
 • Bemannen bij posten om deelnemers van eten en drinken te voorzien
 • Secure Route-uitzetters voor onze 3 MTB-tochten, voor de 2 toertochten en voor de familietocht.
 • Voorfietsers die de route testen

Al met al zijn tijdens de Diabetes Classic bijna 100 vrijwilligers actief!

Alleen dankzij al die vrijwillige inzet, hebben ontzettend veel mensen een fantastische dag en weet iedereen de route te vinden.

Wil jij de route vinden naar de rol van vrijwilliger:

bel 06 47212925 of mail naar diabetesclassic@gmail.com met de algeheel coördinator en voorzitter Piet Verschoor.

We zijn blij met elke hand!